ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเตรียมตัวเข้าค่ายพุทธบุตร (อ่าน 96) 17 ม.ค. 62
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (อ่าน 113) 14 ม.ค. 62
การรับนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 322) 21 ธ.ค. 61
รองผู้อำนวยการและผู้ประสานงานจาก KOSEN เยี่ยมชมโรงเรียน (อ่าน 111) 18 ธ.ค. 61
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนได้รับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair 2018 ประเทศเกาหลี (อ่าน 143) 18 ธ.ค. 61
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนจาก Meijo Universiity (MOU) (อ่าน 199) 13 ธ.ค. 61
โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 111) 13 ธ.ค. 61
นักเรียนได้รับทุนสนับสนุนในการจัดทำโครงงาน ในโครงการ YSC2019 (อ่าน 254) 19 พ.ย. 61
โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (อ่าน 73) 19 พ.ย. 61
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ ๒๐ ณโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (อ่าน 151) 19 พ.ย. 61
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี (อ่าน 113) 19 พ.ย. 61
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ศึกษาดูงาน (อ่าน 169) 19 พ.ย. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 245) 15 พ.ย. 61
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงาน (อ่าน 411) 06 ก.ย. 61
กิจกรรมดูดาว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 213) 06 ก.ย. 61
แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก มหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่าน 235) 06 ก.ย. 61
คัดเลือกนักเรียนอบรมแกนนำยุวชนคนคุณธรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 205) 06 ก.ย. 61
GLOBE Student Exchange Program (อ่าน 167) 06 ก.ย. 61
โครงการพัฒนาคุณภาพทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (อ่าน 102) 06 ก.ย. 61
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 35 จังหวัดพังงา ศึกษาดูงาน (อ่าน 203) 06 ก.ย. 61
นักเรียนเข้าร่วมทักษะทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 166) 22 ส.ค. 61
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 (อ่าน 202) 21 ส.ค. 61
นักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาภาคใตั งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 202) 21 ส.ค. 61
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๒๕๖๑ (อ่าน 172) 17 ส.ค. 61
โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 133) 16 ส.ค. 61
คณะครูและนักเรียนหอพักร่วมกันทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 183) 16 ส.ค. 61
คณะครูและนักเรียนถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 116) 15 ส.ค. 61
นักเรียน KOSEN รุ่นที่ 2 เข้าค่ายวิชาการและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สถานบัน KOSEN (อ่าน 162) 15 ส.ค. 61
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย (อ่าน 120) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (อ่าน 166) 11 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศน์และครูผู้สอน (อ่าน 93) 08 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา SMSS+ (อ่าน 133) 08 ส.ค. 61
นิทรรศการงานนำเสนอโครงงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 171) 03 ส.ค. 61
งานประชุมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดสตูล (อ่าน 128) 03 ส.ค. 61
กิจกรรม Walking Street ตลาดนัดคนอยากขาย (อ่าน 147) 03 ส.ค. 61
ผศ.พัฒนกิจ ชอบทำกิจ ศิษย์เก่ารุ่น 8 เล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง (อ่าน 142) 01 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 127) 27 ก.ค. 61
ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน (อ่าน 169) 25 ก.ค. 61
ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย (อ่าน 142) 25 ก.ค. 61
คณะจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโดยมหาลัยวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงาน (อ่าน 138) 25 ก.ค. 61